Arbesko är, sedan den 3 april 2017, en del av koncernen Bergman & Beving. Vi på Arbesko drivs som ett starkt, självständigt produktbolag.
Bergman & Beving äger och förädlar bolag och verksamheter som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Visionen är att vara ledande i norra Europa. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag 15 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving grundades 1906 och är noterad på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på bergmanbeving.com

arbesko

Vi på Arbesko har en lång och fascinerande historia. Det som startade med en av landets första partiskomakare för fem generationer sedan är idag ett företag som omsätter cirka 225 miljoner per år. Tillverkningen sker i Sveriges enda skofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla – som samtidigt är en av Europas modernaste! Vi är marknadsledande och har försäljning både i och utanför Norden. 

Framgången beror framför allt på att vi genom årens lopp har lyckats tajma vår kunskap med tidens strömningar och att det innovativa tänkandet ständigt har genomsyrat verksamheten.
Vi drivs av ständig nyfikenhet och viljan att göra något nytt. Vi drivs också av en önskan att utveckla den tradition vi bär med oss. Det här företaget har ju nämligen funnits i 180 år! Att vi var först och fortfarande finns kvar är i sig ett tydligt bevis på att våra värderingar, vårt sätt att arbeta och vår nyfikenhet fungerar precis så bra som vi själva tycker. Det är även en drivkraft att som svenskt företag utveckla svenska produkter och visa att vi klarar den internationella konkurrensen. Att vi har valt att bedriva vår forskning, utveckling och tillverkning i Sverige är ett mycket medvetet val. Här finns erfarenheten och kunskapen vi behöver. Dessutom ställer de svenska kunderna, tack vare många år av arbetsskyddslagstiftning, högsta tänkbara krav på oss och våra produkter. Det lyfter oss och vår kvalitet ännu högre.