DECLARATION OF CONFORMITY


Här hittar du intyg om överensstämmelse gällande varje enskild modell som vi för närvarande tillverkar. Med ett intyg menas att vi bekräftar att modellen har certifierats i enlighet med PPE-förordningar (EU) 2016/425 och, i så fall, med nationella standarder i enlighet med EN ISO 20345: 2011 (för skyddsutrustning som avses i artikel 8 / Tillverkarens skyldigheter).