Hållbarhet

Produktutveckling


<- Hållbarhet

Hållbarhet hela vägen

Den största delen av våra skyddsskors miljöpåverkan avgörs redan i produktutvecklingsprocessen. Genom smarta lösningar vid design och noggrant utvalda material kan vi spara på jordens resurser. På båda våra kontor i Kumla och i Brasilien jobbar produktutvecklare och inköpare med att ta fram produkter med hårt ställda krav på säkerhet och funktion, samtidigt som de väger in en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Materialval

 

Vilka material vi väljer att använda i våra skor spelar stor roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är en utmaning att hitta material som både är bättre för miljön och som dessutom möter våra högt ställda säkerhetskrav. Med det sagt så vill vi göra vad vi kan och vi har bara börjat vår resa. Vi deltar i utvecklingen framåt genom att ställa krav på våra leverantörer genom våra Chemical requirements och vår Code of conduct.

Nedan är en lista över komponenter som vi bytt till varianter med återvunnet material, samtidigt som vi såklart ställer samma krav på säkerhet och funktion:

Isolering

I våra vinter- och i en del värmebeständiga skor använder vi PrimaLoft® Bio™ som isolerande material. PrimaLoft® Bio™ är en syntetisk fiberisolering producerad från 100 % återvunnet konsumentavfall och den är dessutom utvecklad att vara helt nedbrytbar genom naturliga processer i naturen. 

Häldämpning

Häldämpningen som appliceras i 90 % av våra skor köps in från en leverantör som använder 100 % av sitt eget restmaterial i tillverkningen. Produkten är certifierad genom Global Recycling Standard som en 100% återvunnen produkt.

Hälkappa

Bakkapporna i våra skor består till 30% av återanvänt restmaterial från leverantörens egen produktion.

Textil

När vi väljer textiler är det otroligt viktigt för oss att de håller hög kvalitet och funktion.  Dessutom ser vi gärna att textilierna uppfyller och certifierats enligt Oeko- tex standard 100, vilket är en av de mest globalt erkända certifieringarna för produktsäkerhet inom textilindustrin.

Läder

Allt läder som används i vår egen produktion köps in i Brasilien och är certifierat genom Leather Working Group i deras guldkategori (se information nedan).

Vi väljer att jobba med leverantörer som så långt som möjligt kan redovisa spårbarhet genom hela sin leverantörskedja, och som aktivt jobbar med att bli ännu bättre på detta.

De flesta läder vi använder är fullnarviga, vilket är den högsta kvaliteten på läder som kan tas fram. Enkelt förklarat är ett läder ursprungligen för tjockt att arbeta med, så man spaltar det/klyver det på mitten. Den övre delen, som vi på Arbesko väljer att använda, kallas efter en sådan klyvning för fullnarvsläder. Den andra delen kallas för spaltläder. På ett spaltläder är det vanligt att man lägger en konstgjord toppstruktur av exempelvis polyuretan, för att det ska efterlikna ett fullnarvsläder.

Fullnarvslädrens kvalitet, livslängd och motståndskraft blir hög eftersom strukturen i den övre delen av skinnet är mycket tät. Den täta strukturen gör dessutom att det står emot fukt väldigt bra och helt naturligt. Våra fullnarvsläder klarar 8 timmar utan vattengenomträngning, vilket är anledningen till att vi kallar dem Super-8 skinn.  Dessutom har dem en hög andningsförmåga, (vattenånggenomsläpplighet) som innebär att fukt och svett transporteras genom lädret inifrån och ut och håller fötterna torra även på det viset.

I många av våra luftigare skomodeller, använder vi Nubuck-läder. Nubuckläder kommer från samma spaltdel som fullnarvsläder, men med skillnaden att de översta millimetrarna har slipats och polerats bort. Grundstrukturen finns således kvar och det har därför samma egenskaper vad gäller hög andningsförmåga, men står emot vatten i något kortare tid, i cirka 4 timmar.

Gemensamt för alla våra läderkvaliteter är att de alltid är genomfärgade, så om ytan blir repad eller sliten förblir den fortfarande svart.

Tekniker, Materialåtgång och Spill


I alla våra fabriker arbetar vi kontinuerligt med optimering av processer och minimering av spill och avfall.  Eftersom vi har produktionen ”inhouse” så har alla produktutvecklare, både i Kumla och i Brasilien stor insikt om vilka utmaningar och möjligheter olika modeller medför avseende detta.

För det spill som vi inte kan undvika försöker vi hitta användningsområden så att det kan fortsätta att ha ett värde och cirkulera till andra processer. I vår produktion i Brasilien skickas t.ex allt överblivet lädermaterial till återanvändning. Läderresterna blir gödningsmedel.

När vi tar fram en ny produkt ser vi alltid över vilka stansar och verktyg som kan användas från tidigare modeller. Det finns även väl uttänkta processer för hur utstansningen av mönsterdelarna ska göras så att materialen utnyttjas på bästa sätt.

Vi jobbar med att förstå orsaken till de fel som dyker upp under produktion för att kunna undvika dem framöver och på så vis få ner andelen kassationer. I vår svenska produktion har vi sett en positiv trend över minskningen de senaste åren och vi fortsätter att sätta höga mål för att fortsätta detta arbete.

Materialval

Vilka material vi väljer att använda i våra skor spelar stor roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är en utmaning att hitta material som både är bättre för miljön och som dessutom möter våra högt ställda säkerhetskrav. Med det sagt så vill vi göra vad vi kan och vi har bara börjat vår resa. Vi deltar i utvecklingen framåt genom att ställa krav på våra leverantörer genom våra Chemical requirements och vår Code of conduct.

Nedan är en lista över komponenter som vi bytt till varianter med återvunnet material, samtidigt som vi såklart ställer samma krav på säkerhet och funktion:

Isolering
I våra vinter- och i en del värmebeständiga skor använder vi PrimaLoft® Bio™ som isolerande material. PrimaLoft® Bio™ är en syntetisk fiberisolering producerad från 100 % återvunnet konsumentavfall och den är dessutom utvecklad att vara helt nedbrytbar genom naturliga processer i naturen.

Häldämpning
Häldämpningen som appliceras i 90 % av våra skor köps in från en leverantör som använder 100 % av sitt eget restmaterial i tillverkningen. Produkten är certifierad genom Global Recycling Standard som en 100% återvunnen produkt.

Hälkappa
Bakkapporna i våra skor består till 30% av återanvänt restmaterial från leverantörens egen produktion.