Certifieringar och samarbetspartners


◄ Hållbarhet

Leather working group

Allt läder i våra skyddsskor kommer från garverier som granskats och certifierats av Leather Working Group på deras högsta nivå, (guldnivån).

Leather Working Group (LWG) är ett internationellt nätverk grundat i England, i vilket garverier och tillverkare gått samman för att arbeta gemensamt med hållbara metoder för att minska miljöpåverkan från läder.

LWG utför kontroller och utvärderar anslutna medlemmars prestanda, så som deras överenstämmelse med miljölagstiftning och hur väl de kan spåra sin leverantörskedja. Dessutom jobbar de aktivt med främjande av hållbara processer på brett plan och är idag erkänt som världens främsta certifiering för ansvarsfull lädertillverkning.

Garvning (chrome VI)

Ett av LWG´s stora fokusområden är att utvärdera hur garverier kontrollerar och hanterar sina processer, vilket är extra viktigt vid kromgarvning.

Garvning är en konserverande process som gör att skinn och djurhudar förvandlas till mjuka och flexibla läder. För att uppnå den höga kvalitet som krävs för skyddsskor måste läder kromgarvas. Vid kromgarvning används krom III-salter. Krom III i sig är inte farligt att använda, men det måste göras på lämpligt sätt och under kontrollerade former. Annars kan krom III-salterna generera spår av krom VI, vilket klassificeras som cancerframkallande. Under välhanterade produktionsförhållanden utgör kromgarvat läder en låg risk för krom VI-bildning.

ISO-certifiering

Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att ISO-certifiera hela vår organisation inklusive fabrikerna i Sverige och Brasilien i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöledning.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Att vara certifierad enligt ovan ledningssystem betyder att vi som organisation har implementerade arbetssätt och rutiner som hjälper oss att ständigt utvecklas och bli bättre.

I ISO 9001:2015 står kundnöjdheten i fokus. Det innebär att vi har en upparbetad rutin och riktlinjer för att rätt saker ska göras vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser, samtidigt som vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster och produkter.

I ISO 14001:2015 ställs det krav på verksamheten att kontinuerligt arbeta med att minska den totala miljöbelastningen. Den innebär också att vi har verktyg att kontrollera miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

ISO 45001:2018 är en internationell standard för arbetsmiljö som används för att minimera risker för personal och andra berörda parter på arbetsplatsen. Systemet hjälper oss dessutom att säkerställa efterlevnad och uppfyllande av rättsliga skyldigheter i form av lagstadgade krav.

CHEMGROUP

För att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär använder Arbesko sig av Chemgroups kunnande. Organisationen arbetar för att underlätta företags kemikaliehantering samt att tillhandahålla information om lagstiftning och annan information på området. Vi deltar även i deras nätverk för att dela erfarenheter med övriga medlemmar.

ETI 

För att utveckla vårt arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörsledet gick vi under hösten 2022 med som medlemmar i ETI Sverige.

ETI Sverige är ett nätverk grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer. Syftet är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 

 

  • Språk