GUIDER

Skovård

Skovård är viktigt för alla typer av skor, men speciellt skyddsskor utsätts ofta för miljöer där skovård blir extra viktigt. Våra skyddsskor är tillverkade för hårt arbetande fötter. Hårt arbete betyder ofta skitig miljö och andra faktorer som innebär slitage för skorna. Våra skor ska tåla det, det är det de är till för. Men som med allt annat som utsätts för smuts och slitage, krävs visst underhåll för att skorna ska hålla extra länge.

Guide till skyddsskor

Alla skyddsskor kommer med olika standarder och klassificeringar, ibland kan det kännas rörigt och svårt att hålla reda på vad de olika förkortningarna och symbolerna betyder. Därför har vi skapat en guide som vi hoppas kan hjälpa dig att välja rätt.

  • Språk