Hållbarhet

Klart Kvalitet håller LÄNGRE

Något av det viktigaste vi kan göra för att minska vår negativa påverkan på miljön är att fortsätta att fokusera på att utveckla produkter med den högsta möjliga kvaliteten och livslängd. Det är och har alltid varit grunden i Arbeskos verksamhet; kvalitet, säkerhet och funktion är det viktigaste för oss. Ju längre livslängd våra skyddsskor har, desto längre fyller de sitt syfte. För oss är den mest hållbara produkten den som inte behöver bytas ut, utan den kan användas under en längre tid. Kvalitet och livslängd i kombination med mer resurseffektiva material och produktionssätt tror vi är vägen framåt.

Men hållbarhet handlar om mer än vår påverkan på miljön. Vår företagsvision "en värld där alla är säkra och hälsosamma på jobbet" sträcker sig inte bara till att vi levererar säkerhet och kvalitet med våra produkter, utan det genomsyrar hela vår verksamhet inklusive fabriker och underleverantörer. Det handlar om vad vi kan göra i det lilla och i det stora. Vi på Arbesko vill vara ansvarsfulla och ta miljömässigt samt socialt ansvar genom hela vår leverantörskedja.

Vår produktion

Läs mer

Produktutveckling

Läs mer

Certifieringar & partners

Läs mer

Leverantörskedja

Läs mer

Vår affärsidé och mission

Vår affärsidé innehåller vår ambition att bli marknadens mest hållbara skyddsskoleverantör. Samtidigt är vårt fokus är att utveckla, tillverka och sälja marknadens bästa skyddsskor ur ett kvalitets-, funktions- och säkerhetsperspektiv. Vi lovar att inte tumma på det. Vår främsta uppgift är att skydda hårt arbetande fötter. 

Arbeskos affärsidé:

  • Vi utvecklar, tillverkar och säljer marknadens bästa skyddsskor avseende kvalitet, funktion och säkerhet
  • Vi ska bli marknadens mest hållbara skyddsskoleverantör
  • Vi är experter och ska erbjuda marknadens bästa kundupplevelse, både digitalt och med personlig service

Våra värderingar

På Arbesko arbetar vi mycket med våra värderingar och låter dem vara ständigt närvarande i våra dagliga beslut och förhållningssätt.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för varandra och vår miljö genom att göra hållbara val och vara enkla att samarbeta med.

Engagerade

Vi visar engagemang för vårt företag, våra kunder och våra kollegor genom att vara kreativa och lösningsorienterade.

Kundnära

Vi är lyhörda för våra kunders behov och utvecklar våra produkter tillsammans med kunden.

Trovärdiga

Vi levererar det vi lovar och har alltid fokus på kvalité och säkerhet.

Öppna

Vi har en välkomnande och nyfiken attityd till människor, idéer, tekniker och omvärld och strävar alltid efter att bli bättre.

  • Språk