ARBESKOS INTEGRITETSPOLICY


Arbesko AB ("Arbesko" eller "vi") behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

Arbesko värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Arbesko sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga Arbesko-koncernens hemsidor, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan ”digitala kanaler”).

Genom att besöka/använda någon av våra digitala kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?
När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in (1) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (2) för att administrera marknadsaktiviteter, samt (3) för att underhålla, utveckla och förbättra våra digitala kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@arbesko.se.


Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.


Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.


Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.


Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på personuppgifter@arbesko.se. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vid begäran om information enligt detta stycke kommer vi att säkerställa identiteten på frågeställaren innan vi besvarar förfrågan.


Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra Digitala kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (till exempel önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).


Så avböjer du användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den digitala kanalen och "kom-ihåg-mig-funktioner”.


Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Arbesko AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller i övrigt vill komma i kontakt med oss i personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på info@arbesko.se.

  • Språk