SKOMAKARE SEDAN 1839

Det som startade med en av Sveriges första partiskomakare är idag ett marknadsledande företag med
försäljning både i och utanför Norden. Vi har producerat skyddsskor och yrkesskor av högsta kvalitet sedan 1839, 
och det i skomeckat Kumla. Tillverkningen sker i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla
–  och produkterna utvecklas i nära samarbete med professionella slutanvändare.

Än idag drivs vi till nya innovationer och samarbeten där fokus på kvalitet, säkerhet och funktion alltid står i centrum.
Arbesko är sedan 2017 en del av Bergman & Beving.

Bergman & Beving är en svensk börsnoterad koncern grundad 1906, som förvärvar och utvecklar ledande företag med en evig ägarhorisont. Koncernens autonoma företag arbetar inom expansiva nischer där de tillhandahåller värdeskapande lösningar för industri- och byggkunder. Alla företag driver sin verksamhet med stor frihet utifrån en decentraliserad styrmodell som skapat tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling i över 100 år. Bergman & Beving-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och består av ett 20-tal bolag som finns representerade i över 25 länder. Vi har totalt cirka 1 300 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Läs mer om vår verksamhet på bergmanbeving.com.

 

Att vi var först ut på marknaden och fortfarande finns kvar är i sig ett tydligt bevis på att vår kultur, vårt sätt att arbeta och vår nyfikenhet minst sagt fungerar. En stor drivkraft är att vi som ett svenskt företag med svensktillverkade produkter verkligen står pall mot den tuffa internationella konkurrensen.

Vi har valt att bedriva vår forskning, utveckling och tillverkning i Sverige och det är ett mycket medvetet val. Här finns nämligen den erfarenhet och kunskap som behövs för att tillverka skyddsskor av absolut högsta kvalitet.

Dessutom ställer de svenska kunderna, tack vare många år av arbetsskyddslagstiftning, högsta tänkbara krav på oss och våra produkter. Något som ständigt lyfter både oss och våra produkter till nya högsta nivåer.

  • Språk