SKOMAKARE SEDAN 1839

Det som startade med en av Sveriges första partiskomakare är idag ett marknadsledande företag med
försäljning både i och utanför Norden. Vi har producerat skyddsskor och yrkesskor av högsta kvalitet sedan 1839, 
och det i skomeckat Kumla. Tillverkningen sker i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla
–  och produkterna utvecklas i nära samarbete med professionella slutanvändare.

Än idag drivs vi till nya innovationer och samarbeten där fokus på kvalitet, säkerhet och funktion alltid står i centrum. Arbesko ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna. Bergman & Beving äger bolag med ambitionen att ta en marknadsledande position inom utvalda nischer på sina huvudmarknader.

 

Att vi var först ut på marknaden och fortfarande finns kvar är i sig ett tydligt bevis på att vår kultur, vårt sätt att arbeta och vår nyfikenhet minst sagt fungerar. En stor drivkraft är att vi som ett svenskt företag med svensktillverkade produkter verkligen står pall mot den tuffa internationella konkurrensen.

Vi har valt att bedriva vår forskning, utveckling och tillverkning i Sverige och det är ett mycket medvetet val. Här finns nämligen den erfarenhet och kunskap som behövs för att tillverka skyddsskor av absolut högsta kvalitet.

Dessutom ställer de svenska kunderna, tack vare många år av arbetsskyddslagstiftning, högsta tänkbara krav på oss och våra produkter. Något som ständigt lyfter både oss och våra produkter till nya högsta nivåer.

  • Språk