SKOMAKARE SEDAN 1839

 

Det som startade med en av Sveriges första partiskomakare är idag ett marknadsledande företag med
försäljning både i och utanför Norden. Vi har producerat skyddsskor och yrkesskor av högsta kvalitet sedan 1839, 
och det i skomeckat Kumla. Tillverkningen sker i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla
–  och produkterna utvecklas i nära samarbete med professionella slutanvändare.

Än idag drivs vi till nya innovationer och samarbeten där fokus på kvalitet, säkerhet och funktion alltid står i centrum. Arbesko ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna. Bergman & Beving äger bolag med ambitionen att ta en marknadsledande position inom utvalda nischer på sina huvudmarknader.

 

Att vi var först ut på marknaden och fortfarande finns kvar är i sig ett tydligt bevis på att vår kultur, vårt sätt att arbeta och vår nyfikenhet minst sagt fungerar. En stor drivkraft är att vi som ett svenskt företag med svensktillverkade produkter verkligen står pall mot den tuffa internationella konkurrensen.

Vi har valt att bedriva vår forskning, utveckling och tillverkning i Sverige och det är ett mycket medvetet val. Här finns nämligen den erfarenhet och kunskap som behövs för att tillverka skyddsskor av absolut högsta kvalitet.

Dessutom ställer de svenska kunderna, tack vare många år av arbetsskyddslagstiftning, högsta tänkbara krav på oss och våra produkter. Något som ständigt lyfter både oss och våra produkter till nya högsta nivåer.

kvalitet och miljö


Sedan början av 1990-talet har vi arbetat enligt en långsiktig hållbarhetsstrategi. Gällande lagar och andra
myndighetsbestämmelser utgör miniminivån. Fabriken är certifierade enligt SS EN ISO 9001:2015
och SS EN ISO 14001:2015 när det gäller kvalitet- och miljökontroll.

Kvalitet: vi ska leverera produkter av rätt kvalitet och mängd i rätt tid. Genom att kontinuerligt
utveckla vår verksamhet strävar vi efter att leverera produkter med ”noll fel”.

Miljö: vi ska förhindra att verksamheten får negativa konsekvenser för luft, vatten och mark.
Detta genom att alltid använda de bästa tillgängliga och ekonomiskt mest lämpliga teknikerna
för att i möjligaste mån minska utsläppen, minska mängden avfall i samtliga processer och
åstadkomma kontinuerliga förbättringar på miljöområdet.

 

Våra ovandelar tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil. Oksebra drivs i enlighet med svenska standarder för produktions- och miljökrav. Det innebär att vi iakttar alla socialförsäkringsbestämmelser gällande vår personal och tar hänsyn till natur- och miljöfrågor.

Samtliga material och komponenter som ingår i våra skor kommer från väletablerade leverantörer som följer gällande EU-lagstiftning och andra regler om miljöpåverkande kemikalier. Våra skokartonger och andra förpackningsmaterial är i regel gjorda av återvunnet material.

Miljöhanteringssystemen har certifierats av BMG TRADA Certifiering AB (Sverige) och BSI (Brasilien).

  • Språk