NY STANDARD FÖR SKYDDSSKOr

EN ISO 20345:2022 - VAD ÄR NYTT?

 

Skyddsskostandarden EN ISO 20345:2011 har uppdaterats till den nya standarden EN ISO 20345:2022. Standardändringen sker under en övergångsperiod de närmsta åren, vilken innebär att det på marknaden kommer finnas produkter som är certifierade både enligt den nya och den gamla standarden. Skyddsskor certifierade enligt EN ISO 20345:2011 kommer att få nya certifikat successivt. 

1. NYA SKYDDSKLASSER

Det har tillkommit två nya skyddsklasser, S6 och S7. Skor som certifieras mot dessa skyddsklasser ska vara vattentäta. Det har även tillkommit underklasser för skyddsklasser, du kan läsa mer om det under punkten spiktrampskydd nedan.

2. SPIKTRAMPSKYDD

I den tidigare standarden var alla spiktrampskydd märkta med P, och det testet sker med en spik som har 4,5 mm i diameter. I den nya standarden EN ISO 20345:2022 skiljer sig testningen genom fler underavdelningar. Testas skon med ett mjukt spiktrampskydd kommer skon märkas med ett S (3 mm) eller L (4,5 mm) beroende på vilken spik den testats mot. Om skon har metalliskt spiktrampskydd märks den enbart i skyddsklass S1, då det kommer stå S1P.

3. HALKSKYDD

Märkningen av halkskydd i 20345:2011 gjordes enligt SRA, SRB och SRC. Enligt den nya standarden blir det inte längre någon märkning av halkskydd då detta är ett grundkrav. Testet liknar det tidigare SRA, halktest med tvållösning på keramikplattor. Det är dock möjligt att göra ett tilläggstest, som då görs på keramikplattor med glycerin. Det testet märks med symbolen SR. Om ett halktest inte kan göras på en sko, till exempel skor med dubbar, ska dessa märkas med Ø.

4. VATTENTÄTHET OCH VATTENTÅLIGHET

I 20345:2011 märktes ovandelsmaterialets vattentålighet med WRU. I den nya standarden EN ISO 20345:22 märks ovandelsmaterialets vattentålighet med WPA. Vattentäthet benämns med WR, men den märkningen ingår obligatoriskt idag i skyddsklasserna S6 och S7.

5. NYA TILLÄGGSEGENSKAPER

FO (oljebeständighet) var tidigare ett baskrav, men i EN ISO 20345:2022-versionen är det nu ett tilläggskrav.
SC (skavskydd) utvändig nötningsbeständighet på tå.
LG (steggrepp) grepp på stege.
Det är inte obligatoriskt att testa mot tilläggsegenskaper.

För att en sko ska klassas som en skyddssko behöver den certifieras enligt en viss standard. I standarden finns olika skyddsklasser, till exempel S1 och S3 som står för olika nivåer av skydd. Inom dessa skyddsklasser finns en mängd olika skyddsegenskaper som skorna kan certifieras mot. Några av egenskaperna är krav för skyddsklassen medan andra är ett tillval för att säkerställa att skon uppfyller en nivå av skydd som inte är ett krav för skyddsklassen. Exempel på detta är ESD och CI, som inte ingår som krav i någon skyddsklass men är viktiga egenskaper i vissa arbetsmiljöer.
 

Symbolförteckning - skyddsEGENSKAPER
ISO EN 20345:2022

 

Symbol Skydd Krav

ESD

Avlägsnar statisk elektricitet genom sulan på ett kontrollerat och säkert sätt. ESD-skor är godkända enligt standard IEC 61340-4-3, med elektriskt motstånd på ≥0,1MΩ <100MΩ. Skyddar komponenter mot stötar.
  Delvis ledande skor (C) Efter konditionering i torr atmosfär får det elektriska motståndet inte vara större än 100kΩ.
Antistatskydd (A) Sulorna avleder statisk elektricitet. Resistens mellan 100kΩ och 1000MΩ. Skyddar människor mot stötar.
Energiupptagning i klacken (E) Energiupptagningen måste minst vara 20 J (stålbas trycks mot hälområdet med en kraft av 5000 N).
Köldisolerande sula (CI) Skon placeras i en box (-17°C). Minskningen av temperaturen i sko på bindsulan får inte vara mer än 10°C.
Värmeisolerande sula (HI) Skon placeras på en het platta som är 150°C. Mätning sker efter 30 minuter. Temperaturökningen i sko på bindsulan får ej vara över 22°C.
Värmebeständig sula (HRO) Sulan ska tåla upp till 300°C under 1 minut.
Oljebeständig sula (FO) Vid testning ska volymökningen inte vara större än 12 %.
Halksäker sula (SR) Skorna ska klara halktest på keramiska klinkersgolv med glycerin.
Spiktrampskydd, metalliskt (P) Mäts med konisk spik på 4.5 mm diameter. Kraften skall vara minst 1100 N utan att spiken tränger igenom och ingen tälteffekt får förekomma. 
Spiktrampskydd, icke-metalliskt (PL) Mäts med konisk spik på 4.5 mm diameter. Krav: ingen perforering får ske vid något av de fyra måtten. Dessutom ska ingen separering av skikten ske under alla tester, till exempel tälteffekt. 
Spiktrampskydd, icke-metalliskt (PS) Mäts med konisk spik på 3.0 mm diameter. Krav: medelvärdet av kraften som krävs för att perforera ska vara 1100 N och varje enskilt värde ska vara 950 N.
Skyddståhätta, stål (STL) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Skyddståhätta, aluminium (AL) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Skyddståhätta, metallfri (MF) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Vattentålighet (WR) Ingen vatteninträngning inuti skodonet ska upptäckas.
  Vattengenomträngning och absorption (WPA) Vid provning får ingen vatteninträning vara högre än 0,2 g efter 60 minuter och vattenabsorberingen får inte vara större än 30 %.
  Metatarsalskydd (M) Vid stöt fördelas krafterna över sulan, tåkappan och så stor yta på foten som möjligt. Skyddet måste gå över tåkappan med minst 5 mm.
  Fotledsskydd (AN) Fotledsområdena ska skyddas åtminstone på skodonets utsida. Ytterligare skydd på insidan är valfritt.
  Skärskydd (CR) Skon ska ha ett skyddande material 30 mm från sulan upp på nåtling och förbi tåkappan med minst 10 mm. Skärmotståndet får inte vara mindre än 2,5. Skon måste även ha spiktrampskydd.
Skavskydd (SC) Yttre tåskydd mot nötning.
​​​​​​​ Steggrepp (LG) Den del av yttersulan som är i kontakt med stegpinnen måste uppfylla nötningskraven + midjeområde 35 mm, vinkel på klacken 90 - 120 grader, klackhöjd 10 mm och höjden på mönstret i klackområdet 1,5 mm.

 

Symbolförteckning - skyddsEGENSKAPER

ISO EN 20345:2011

 

Symbol Skydd Krav

ESD

Avlägsnar statisk elektricitet genom sulan på ett kontrollerat och säkert sätt. ESD-skor är godkända enligt standard IEC 61340-4-3, med elektriskt motstånd på ≥0,1MΩ <100MΩ. Skyddar komponenter mot stötar.
Antistatskydd (A) Sulorna avleder statisk elektricitet. Resistens mellan 100kΩ och 1000MΩ. Skyddar människor mot stötar.
Energiupptagning i klacken (E) Energiupptagningen måste minst vara 20 J (stålbas trycks mot hälområdet med en kraft av 5000 N).
Köldisolerande sula (CI) Skon placeras i en box (-17°C). Minskningen av temperaturen i sko på bindsulan får inte vara mer än 10°C.
Värmeisolerande sula (HI) Skon placeras på en het platta som är 150°C. Mätning sker efter 30 minuter. Temperaturökningen i sko på bindsulan får ej vara över 22°C.
Värmebeständig sula (HRO) Sulan ska tåla upp till 300°C under 1 minut.
Oljebeständig sula (FO) Vid testning ska volymökningen inte vara större än 12 %.
Halksäker sula (SRC) Skorna ska klara halktest med både tvållösning på klinkers och med glycerin på rostfri plåt.
Mjukt spiktrampskydd (P) Mäts med en spik på 4.5 mm diameter. Kraften skall vara minst 1100 N utan att spiken tränger igenom och ingen tälteffekt får förekomma. 
Skyddståhätta, stål (STL) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Skyddståhätta, aluminium (AL) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Skyddståhätta, metallfri (MF) Skyddar tårna mot fallande föremål och kompression.
Vattenbeständig (WR) Ingen penetration får ske inom de första 15 minuterna. Efter 80 minuter ska inte penetreringen av vatten vara mer än 3 cm³.
Vattenavvisande ovandelsmaterial och konstruktion (WRU) Vid provning får ingen vatteninträning vara högre än 0,2 g efter 60 minuter och vattenabsorberingen får inte vara högre än 30 %.
Svetsning/metallstänk (WG) Skyddar mot hetta, öppen flamma och stänk av smält metall.

 

SKOVÅRD

När du hittat de skyddsskor som passar dig och dina behov bäst, är det bra om du tar hand om dem på rätt sätt. I vår skovårdsguide finns många användbara tips.

  • Språk