Hållbarhet

Vår produktion


◄ Hållbarhet

Produktion i Sverige

Vi tror på en lokal, hållbar produktion. Därför har vi valt att behålla stor del av vår produktion och expertis i Sverige genom alla år.
Idag produceras 90% av de skor vi säljer i våra egna fabriker. I och med det kan vi påverka och ta kontroll över stora delar av vår produktionskedja och göra de där små avvägningarna som gör skillnad.

Produktion i Brasilien

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav och att ta kontroll över miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Språk