Hållbarhet

Produktion i sverige


◄ Vår produktion

Hållbarhet på arbesko skofabrik

Vi tror på en lokal, hållbar produktion. Därför har vi valt att behålla stor del av vår produktion och expertis i Sverige genom alla år. Idag produceras 90 % av de skor vi säljer i våra egna fabriker. I och med det kan vi påverka och ta kontroll över stora delar av vår produktionskedja och göra de där små avvägningarna som gör skillnad.

Som en del av vår hållbarhetsstrategi har Arbesko Skofabrik varit certifierade i kvalitet- och miljöledning, (ISO 9001 och ISO 14001) ända sedan 90-talet. Och sedan hösten 2021 är även arbetsmiljö (ISO 45001) och hela kontorsverksamheten inkluderad.
 

Energiförbrukning

All el som köps in till vår produktion i Kumla kommer från vattenkraft, en förnyelsebar källa.
Under 2020 genomfördes även flera åtgärder för att minska det totala energianvändandet i fabriken.

Exempel på energisparande åtgärder som genomfördes i produktion under 2020:

 • Ventilationen sågs över, bland annat med timerstyrning.
 • Alla maskiner och kompressorer samt belysning försågs med timerfunktion.
 • Belysningen i våra kontorslokaler försågs med automatisk avstängning.
 • En ändring av suldesignen på flera av våra skomodeller har reducerat antalet verktygsbyten, vilket i sin tur bidragit till minskad användning av våra värmeugnar med 33 %.

Exempel på planerade åtgärder:

 • Effektivare ventilation 2022
  • Genom att effektivisera vår ventilation kommer vi kunna minska vår totala energiförbrukning ytterligare. Baserat på en analys gjord av leverantören kan det röra sig om en minskning på ca 6%.
 • Solpaneler på taket 2022
  • Genom att sätta solceller på taken vill vi bidra till produktion och försörjningen av ren energi. Vi förväntar oss att vi ska kunna producera motsvarande 11-12 % av vår årliga elförbrukning genom solenergi.
 • Översyn av belysning
  • Under året planeras det även för att vi ska se över vår belysning i produktion ytterligare.


Avfall och spill

Som en del i vårt mål att minimera avfallet från vår verksamhet initierades ett samarbete med återvinningsföretaget Ragn-Sells under 2021. Samarbetet resulterade i att vi certifierades enligt ReThink™. En ReThink™- certifiering innebär att Ragn-Sells ger ett betyg på hur väl vi presterar på området samt ger förslag på åtgärder för att förbättra oss ännu mer.
Ragn-Sells hjälper till att kartlägga vår avfallshantering med målet att bli så resurseffektiva som möjligt. De hjälper till med att hitta insatser för att avfallsminimera och att säkerställa att de bästa lösningarna för återvinning används.

Sedan arbetet initierades har vi sett en stor effekt och vi är väldigt stolta över att våra insatser lett till att avfallet per producerat par skor minskat med 17 %.

Produktion i Brasilien

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav och att ta kontroll över miljö- och hållbarhetsfrågor.

 • Språk