Hållbarhet

Vår produktion


◄ Hållbarhet

Produktion i Sverige

Vi tror på en lokal produktion. Därför har vi valt att behålla slutproduktionen i Sverige. Det möjliggör att vi själva kan driva våra processer i riktning att bli så hållbara det går. Det handlar till exempel om kontroll över energianvändning, transporter, medarbetarnas ergonomi och säkerhet, arbete med avfallshantering, cirkuläritet och design.

Produktion i Brasilien

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav och att ta kontroll över miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Språk